Kontaktujte nás

New

Spouštíme nejnovější rotačku!

2.7.2020

Návoz jednotlivých komponent stroje začal dle plánu 27.2.2020. Na přípravné práce jsme měli čas pouhé dva měsíce, nicméně vše se stihlo doslova ze dne na den i v tomto „šibeničním“ termínu. Tato instalace měla být dle vyjádření techniků z manrolandu „nejrychlejší v dějinách této společnosti“.

Podle původního plánu měl stroj začít produkovat již 18.5.2020. Bohužel zasáhla vyšší moc ve formě pandemie koronaviru a s ní související restrikce a omezení. Naštěstí se podařil zrealizovat příjezd dvou techniků z společnosti Manroland těsně před uzavřením hranic, což znamenalo, že práce mohly v omezeném režimu pokračovat. Technici, kteří prováděli hrubou stavbu stroje bez podpory a fyzické přítomnosti vedoucího stavby, odvedli skvělou práci s velkou dávkou invence. To samé platí pro zaměstnance Svobody, neboť bez jejich nápadů a obětavosti by se stroj nepodařilo v termínu nastěhovat a zprovoznit. Vyskytly se sice drobné logistické komplikace, ale ty se podařilo za přispění kolegů ze skladu a autodopravy vyřešit. Velké poděkování patří všem zaměstnancům naší společnosti, kteří se na přípravě a realizaci stavby nového stroje podíleli jakoukoli měrou. Poděkování také patří dodavatelům stavebních prací, neboť bez jejich pomoci by se přípravné práce v takto krátkém termínu nepodařilo zrealizovat.

Očekáváme, že tento stroj bude pro naši společnost velkým přínosem ve smyslu rozšíření našeho portfolia produkcí, zlepšení konkurenceschopnosti na trhu, zvýšení kvality a stability produkce a především nás potvrdí jako technologického lídra polygrafického trhu.

Zpět na novinky